Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Samorząd a państwo – formy uspołecznienia demokracji” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Samorząd a państwo – formy uspołecznienia demokracji”, która odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku w Lublinie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

Głównym celem inicjatywy jest podjęcie dyskusji dotyczącej niezwykle aktualnego dzisiaj zagadnienia – uspołecznienia demokracji, a co za tym idzie uspołecznienia państwa, w szczególności poprzez różne formy samorządu. Obecni będą na niej zarówno teoretycy prawa oraz nauk politycznych z wielu ośrodków akademickich, jak i przedstawiciele różnych samorządów ze względu na ich rodzaj działania oraz znaczenie dla społeczeństwa: terytorialnego, zawodowego oraz gospodarczego.

Konferencja będzie także okazją do podsumowania dorobku naukowego, dydaktycznego i społecznego doktora Jacka Sobczaka kończącego po blisko 45 latach pracę w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik