Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Quo vadis, democratia? Zasada równości i zakaz dyskryminacji jako fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Quo vadis, democratia? Zasada równości i zakaz dyskryminacji jako fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”, która odbędzie się 21 października 2024 roku w Bielsku-Białej i online. Organizatorem wydarzenia jest Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej oraz Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej.

Głównym celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji na temat wagi i znaczenia poszanowania zasad równości oraz zakazu dyskryminacji dla budowania stabilnych fundamentów porządku prawnego, moralnego oraz społecznego. 

Wydarzenie skierowane jest do prawników, praktyków, przedstawicieli samorządów terytorialnych, przedstawicieli samorządów prawniczych. 

Tematyka wystąpień poruszać będzie m.in. zagadnienia: 

  • znaczenia zasady równości jako wyzwania dla demokratycznego państwa prawa,
  • zakazu dyskryminacji i nakazu równego traktowania w prawie pracy jako fundamentalnej zasady prawa pracy, 
  • możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniu karnym jako realizacji równego dostępu do sądu.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik