Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przeobrażenia współczesnej rodziny – potrzeby prawne i uwarunkowania społeczne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przeobrażenia współczesnej rodziny – potrzeby prawne i uwarunkowania społeczne”, która odbędzie się 8 marca 2024 roku online. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rodzina od zarania dziejów stanowi fundament społeczeństwa. Jednocześnie na przestrzeni wieków – z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość społeczną, gospodarczą, kulturową a także polityczną – następowały nieuchronne zmiany zarówno modelu, jak i funkcji rodziny. 

Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się nad potrzebnymi zmianami w prawie w związku ze zjawiskami takimi jak:

 • industrializacja, 
 • urbanizacja, 
 • migracje społeczne, 
 • wzrost indywidualizmu i wolności osobistej członków rodziny, 
 • osłabienie więzi i spójności rodzin, 
 • liberalizacja poglądów dotyczących m.in. pracy zawodowej kobiet-mężatek oraz pozamałżeńskich relacji seksualnych, 
 • dynamiczny rozwój nauki i oświaty, 
 • osłabienie podziału ról w rodzinie, 
 • znaczący wzrost liczby rozwodów, 
 • rosnąca liczba niemałżeńskich form życia razem, 
 • przejmowanie klasycznych funkcji rodziny przez rozmaite jednostki wyspecjalizowane (żłobki, przedszkola, domy spokojnej starości, domy pomocy społecznej).

Zdaniem organizatorów należy ponownie przemyśleć wiele prawnych uregulowań, m.in.: 

 • krąg spadkobierców ustawowych, 
 • zakres podmiotowy obowiązku alimentacyjnego, 
 • przyczyny niegodności dziedziczenia, 
 • niegodność alimentacji, 
 • ratio legis instytucji zachowku (w tym w szczególności tzw. „zachowku uprzywilejowanego”), 
 • charakter związku małżeńskiego (status czy kontrakt), 
 • potrzeba ochrony osób żyjących w związkach nieformalnych, 
 • uzasadnienie instytucji ubezwłasnowolnienia.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik