Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Jakie prawne wyzwania stoją przed zdrowiem psychicznym w Polsce A.D. 2024?” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję naukową „Jakie prawne wyzwania stoją przed zdrowiem psychicznym w Polsce A.D. 2024?”, która odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku online. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Ochrony Zdrowia Psychicznego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem spotkania będzie dyskusja dotycząca Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 oraz problemów związanych z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i ewentualnych potrzebach jej nowelizacji. 

Organizatorzy planują panel ekspercki, na który zaproszeni zostaną przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Rzecznika Praw Pacjenta. W drugiej części wydarzenia przewidziany jest panel studencko-doktorancki.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik