Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa „Po drugiej stronie lustra” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję naukową „Po drugiej stronie lustra”, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2024 roku w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM, Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego UCK WUM, Seksuologiczne Koło Naukowe WUM.

Temat konferencji to „Eksperci i studenci wobec aktualnych problemów psychiatrii i seksuologii”. Celem wydarzenia jest promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń w tych dziedzinach medycyny. 

W spotkaniu wezmą udział specjaliści reprezentujący obszary psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz seksuologii.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik