Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XXXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2024 i 4. Forum Technologii Oświetleniowych pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XXXII Krajową Konferencję Oświetleniową Technika Świetlna 2024 i 4. Forum Technologii Oświetleniowych, które odbędą się w dniach 13-14 czerwca 2024 roku w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Podczas wydarzenia będą dyskutowane m.in. tematy dotyczące uregulowania kwestii stosowania oświetlenia zewnętrznego w przestrzeni publicznej w Polsce. Prezentowane i omawiane będą zagadnienia dotyczące jakości oświetlenia w budynkach, na drogach i w zewnętrznej przestrzeni publicznej. W szczególności prezentowane będą zagadnienia oddziaływania światła i oświetlenia na ludzi i środowisko, zanieczyszczenia światłem w miastach, efektywności energetycznej oświetlenia, estetyki oświetlenia, wykorzystania sprzętu i rozwiązań oświetleniowych oraz pomiarowej weryfikacji sprzętu i rozwiązań oświetleniowych w budynkach, na drogach i w zewnętrznej przestrzeni publicznej.

Planowane tematy sesji naukowych:

  • Wykorzystanie światła do oświetlenia wnętrz, dróg i zewnętrznej przestrzeni publicznej;
  • Badania laboratoryjne promieniowania optycznego;
  • Technologie oświetleniowe – rozwój, badania, zastosowanie;
  • Badania i dydaktyka w kontekście strategii rozwoju techniki świetlnej.

Planowane tematy warsztatów:

  • oświetlenie wnętrz w budynkach w kontekście projektowania i oceny rozwiązań,
  • sterowanie oświetleniem w kontekście efektywności energetycznej i ekonomicznej,
  • oświetlenie zewnętrzne w kontekście zanieczyszczenia światłem,
  • oświetlenie drogowe w kontekście modernizacji dróg w Polsce.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik