Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Nowe technologie wyzwaniem dla medycyny, prawa medycznego i bioetyki” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową „Nowe technologie wyzwaniem dla medycyny, prawa medycznego i bioetyki”, która odbędzie się 19 listopada 2024 r. online i w Częstochowie. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Sądowego oraz Katedra Prawa Ustrojowego i Porównawczego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja służyć będzie upowszechnianiu nauki, transferowi wiedzy i wymianie doświadczeń praktycznych. Zasadniczym celem konferencji będzie zwrócenie uwagi na nową i aktualną tematykę badawczą w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą, poznanie naukowców zajmujących się podobną tematyką badawczą, jak również wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

Wśród obszarów tematycznych projektu podjęte zostaną poniższe obszary badawcze:

  • Transplantacje;
  • Wspomagane macierzyństwo;
  • Biodruk;
  • Medycyna w stanach terminalnych;
  • Telemedycyna;
  • Oświadczenie pro futuro.

Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, praktyków, prawników, osób wykonujących zawody medyczne, pracowników instytucji publicznych, doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik