Biuletyn Informacji Publicznej RPO

3. edycja konferencji „Jasmoot” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem 3. edycję konferencji „Jasmoot”, która odbędzie się 3 lutego i w dniach 2-3 marca 2024 roku w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są uczniowie oddziałów międzynarodowych 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Jasienicy w Warszawie.

Przedsięwzięcie to wydarzenie typu moot court, polegające na symulacji rozpraw sądowych. Skierowane jest do licealistów. Jego głównym celem jest rozwijanie umiejętności prawniczych, edukacja obywatelska oraz kształtowanie świadomości prawnej wśród młodzieży. Ponadto inicjatywa wspiera rozwój młodych ludzi w zakresie zdolności do analizy, argumentacji, rozwiązywania problemów prawnych i znajomości języka angielskiego.

Pierwsza część projektu odbędzie się 3 lutego 2024 w formie konferencji dla uczestników, podczas której wysłuchają przemówień gości na temat różnych aspektów prawa. 

Druga część projektu to konkurs, którego finały odbędą się 2 i 3 marca w języku angielskim. Wcześniej uczestnicy będą proszeni o wysłanie przygotowanych przez siebie argumentów zarówno dla obrony, jak i oskarżycieli. W formie drabinki turniejowej uczestnicy będą brali udział w kolejnych rozprawach sędziowanych przez zawodowych prawników. Tuż przed rozprawami będą losowali, jaką stroną sporu będą.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik