Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Fundamenty nowego procesu karnego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Fundamenty nowego procesu karnego”, która odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja odbywa się w ramach cyklu Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych. Jej celem jest stworzenie platformy do dyskusji o fundamentach i modelowych zagadnieniach nowego, przyszłego procesu karnego. W debacie wezmą udział zarówno przedstawiciele nauki prawa karnego i procesu karnego, jak i zawodów prawniczych stosujących prawo karne.

Planowane tematy wystąpień:

  • Aksjologia nowego procesu karnego;
  • Przygotowanie sprawy pod osąd;
  • Skierowanie ścigania przeciwko osobie;
  • Postępowanie sądowe czy postępowanie przed sądem?
  • Udział stron w rozpoznaniu sprawy;
  • Rozpoznawanie spraw niespornych.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik