Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Dziecko w procedurach prawnych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dziecko w procedurach prawnych”, która odbędzie się 17 maja 2024 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW.

Głównym tematem konferencji będzie podmiotowość dziecka znajdującego się pod opieką i ochroną państwa. W toku procesu sądowego dziecko może pojawić się w różnych rolach – pokrzywdzonego, sprawcy, świadka czy uczestnika postępowania. Ze względu na specyficzne uwarunkowania, należy zmodyfikować procedury do potrzeb dzieci tak, aby spotkanie z wymiarem sprawiedliwości nie wiązało się z dodatkowym obciążeniem. 

Szczególna uwaga w tej edycji konferencji poświęcona zostanie rozwiązaniom uchwalonym przez Sejm w ubiegłym roku znanym szerszej grupie odbiorców jako tzw. „Ustawa Kamilka”. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw odnosi się m.in. do obowiązku wdrożenia standardów ochrony małoletnich w podmiotach, w których przebywają dzieci. Upoważnia także wiele instytucji do kontroli, czy takie rozwiązania zostały wprowadzone. Uczestnicy konferencji zastanowią się, jak w praktyce wygląda wdrażanie nowych rozwiązań i jak są one oceniane przez ekspertów.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik