Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „X Forum Prawa Mediów Elektronicznych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „X Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, która odbędzie się w dniach 20-22 marca 2024 roku we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej ("CBKE"), działające na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przedsięwzięcie odbywa się corocznie w jednym z trzech współpracujących ze sobą ośrodków naukowych – Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Opolskim lub Uniwersytecie Szczecińskim. Tematyka dziesiątej edycji Forum dotyczyć będzie zagadnień związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Prelegenci omówią m.in. 

  • problemy prawne pojawiające się przy przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, 
  • kwestie etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej w kontekście sztucznej inteligencji, 
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy prawnika, sądownictwie, branżach medycznej i finansowej. 

Wśród prelegentów i gości Forum znajdą się przedstawiciele nauki, reprezentanci samorządów zawodowych oraz praktycy. Tematyka wydarzenia pozostaje niezwykle aktualna w świetle zbliżającego się w 2024 roku uchwalenia unijnego Aktu o sztucznej inteligencji, odnoszącego się zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik