Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie „Stereotypy o osobach w spektrum autyzmu” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydarzenie „Stereotypy o osobach w spektrum autyzmu”, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest grupa Kontrasty. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „My i Oni”.

Główne cele inicjatywy:

  • przybliżenie problemów, z którymi borykają się na co dzień osoby w spektrum autyzmu; 
  • obalenie mitów na temat osób w spektrum autyzmu i uwrażliwienie na ich potrzeby;
  • podnoszenie świadomości na temat przyczyn podziałów społecznych - w szczególności uprzedzeń, stereotypów oraz dyskryminacji; 
  • integracja społeczności lokalnej i angażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik