Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie „Stereotypy o osobach Głuchych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydarzenie „Stereotypy o osobach Głuchych”, które odbędzie się 9 lutego 2023 roku we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest grupa Kontrasty. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „My i Oni”.

Główne cele inicjatywy:

  • przybliżenie osobom słyszącym problemów, z którymi borykają się na co dzień osoby Głuche; 
  • podnoszenie świadomości na temat przyczyn podziałów społecznych - w szczególności uprzedzeń, stereotypów oraz dyskryminacji; 
  • integracja społeczności lokalnej (osób słyszących i niesłyszących) i angażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • promowanie nauki polskiego języka migowego poprzez warsztaty dla uczestników spotkania.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik