Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie „Mamę każdy ma” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydarzenie „Mamę każdy ma”, które odbędzie się 31 maja 2023 roku w Białymstoku. Inicjatorami wydarzenia są organizacje społeczne działające na rzecz kobiet w województwie podlaskim tworzące Forum Kobiet Podlasia we współpracy ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem i Białostockim Centrum Onkologii. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowisk kobiecych z województwa podlaskiego, podejmowanie tematu budowania dobrych relacji i promowanie profilaktyki zdrowotnej.

Dzięki współpracy z Białostockim Centrum Onkologii, już po raz kolejny, wszystkie uczestniczki spotkania będą miały dostęp do badań profilaktycznych – tym razem pod kątem czerniaka. Temat profilaktyki zdrowotnej i dostępności do badań pozostaje istotnym zagadnieniem z perspektywy praw kobiet i praw obywatelskich.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik