Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XLIV Sympozjum Naukowe „W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XLIV Sympozjum Naukowe „W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2023 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) 

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania różnych aspektów niezależnego, dorosłego życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i działań Stowarzyszenia, które w 2023 roku obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Konferencja przygotowywana jest we współpracy merytorycznej z Polskim Zespołem do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną, który jest krajową jednostką IASSIDD - Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną i Rozwojową (The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities). 

W panelach dyskusyjnych podczas Sympozjum wraz z naukowcami i naukowczyniami wezmą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną - self- adwokaci i self-adwokatki z Kół terenowych PSONI. W pierwszym dniu Sympozjum odbędzie się także Gala Jubileuszowa, podczas której organizatorzy chcą podziękować osobom najbardziej zasłużonym dla Stowarzyszenia i dla tworzenia warunków do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik