Biuletyn Informacji Publicznej RPO

50. edycja Środowiskowego Konkursu Krasomówczego pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem 50. edycję Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 29 marca 2023 r. w Lublinie. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Konkurs, organizowany nieprzerwanie od 1973 roku, jest najstarszym tego typu przedsięwzięciem w kraju. Stworzenie warunków rozprawy sądowej umożliwia studentom wcielenie się w rolę praktyków prawa, jak również pozwala rozwinąć umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania. Udział w inicjatywie przybliża uczestnikom charakter wykonywania zawodów prawniczych oraz przyczynia się do rozwijania umiejętności kreatywnej argumentacji.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik