Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Regionalna Akademia Liderek Kobiet w Centrum w Brzesku pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Regionalną Akademię Liderek Kobiet w Centrum w Brzesku, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2023 roku. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kobiety w Centrum.

Projekt skierowany jest do mieszkanek województwa małopolskiego. Edycje regionalne Akademii Liderek są kontynuacją I Akademii Liderek Kobiet w Centrum, która miała miejsce w marcu 2022 roku w Sandomierzu.

Spotkania w ramach Akademii będą okazją do:

  • podnoszenia kwalifikacji, w tym kompetencji liderskich,
  • wyrównywania szans poprzez budowanie platformy spotkań kobiet z różnych środowisk i różnych miejsc w poszczególnych regionach Polski,
  • wymiany doświadczeń i szerzenia dobrych praktyk,
  • upowszechniania kwestii związanych z profilaktyką zdrowotną,
  • tworzenia miejsca inspiracji oraz szansy dla wielu kobiet uczestniczenia w wydarzeniu, które będzie je motywowało do dalszego działania.

Każda z uczestniczek weźmie udział w warsztatach, m.in. na temat przedsiębiorczości i działalności społecznej. Wykłady dla wszystkich uczestniczek dotyczyć będą głównie: równouprawnienia, profilaktyki zdrowotnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik