Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport „Biznes i prawa człowieka. Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem raport „Biznes i prawa człowieka. Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju”, którego wydanie zaplanowane jest na grudzień 2023 roku. Organizatorem projektu jest United Nations Global Compact Network Poland.

Jak co roku, raport będzie dotyczył problematyki praw człowieka w biznesie. Celem dokumentu jest wielopoziomowe przyjrzenie się szeroko pojętym kwestiom praw człowieka – od najnowszych trendów w tym obszarze, po wyciągnięte wnioski – a także zapoczątkowanie i przyspieszenie zmian w polskim ustawodawstwie z zakresu przestrzegania praw człowieka w biznesie.

W 2023 roku przypada 75. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Organizatorzy chcieliby, aby ta rocznica stała się impulsem do:

  • promocji praw człowieka, 
  • działań i zbiorowej mobilizacji sektora prywatnego w celu poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych,
  • refleksji nad sytuacją społeczności lokalnych, zamieszkujących tereny, na których firmy prowadzą swoją działalność,
  • refleksji nad wpływem działalności firm na swoich odbiorców.

W pracach nad raportem uczestniczą polscy eksperci z omawianego zakresu tematycznego, przedstawiciele firm współpracujących z Programem Business & Human Rights United Nations Global Compact Network Poland oraz wybrane ambasady – przedstawiciele państw w Polsce, które ogłosiły i przyjęły plany działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz które włączyły rozdział biznes i prawa człowieka do swoich krajowych planów działania dotyczących praw człowieka.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik