Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Olimpiada Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Olimpiadę Praw Człowieka, która odbędzie się 13 grudnia 2023 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe „Studenckie Forum Praw Człowieka” i Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Olimpiada skierowana jest do studentów I roku Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentów I roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, którzy realizują program Prawa. 

Konkurs ma na celu zdobycie przez studentów dodatkowych umiejętności praktycznych oraz rozwój zainteresowań z zakresu ochrony praw człowieka.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik