Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XXVI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie, której finał odbędzie się 6 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie organizuje II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce. 

W konkursie biorą udział uczniowie liceów z całego kraju. Jego celem jest podnoszenie wśród młodzieży świadomości prawnej, kształtowanie postaw szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej poprzez upowszechnianie wiedzy na ten temat. 

Dzięki Olimpiadzie dzieci i młodzież mogą rozwijać kompetencje obywatelskie poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Zdobywają także wiedzę o zasadach i sposobach działania organów władzy publicznej, prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony, o znaczeniu zasady pluralizmu politycznego i kulturowego, zadaniach samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli.

W XXVI edycji konkursu do eliminacji szkolnych zgłosiło się 1500 uczestników z 300 liceów w Polsce.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik