Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Empatia się przewija” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Empatia się przewija”, które odbędą się 5 maja 2023 roku w Gliwicach. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja NieOdkładalni.

Głównym celem obchodów jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów osób z niepełnosprawnościami i pokazanie, jak ważne jest zapewnienie im pełnej dostępności do wszelkich sfer życia.

Planowane części wydarzenia:

  • konferencja prasowa i spotkanie pod hasłem: EMPATIA SIĘ PRZEWIJA – z udziałem m.in. reprezentacji i przyjaciół Koalicji PRZEWIJAMY POLSKĘ, której celem jest stworzenie w całym kraju sieci toalet wyposażonych – poza podstawowymi urządzeniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – również w kozetki i podnośniki, które umożliwiają dokonanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych (w tym wymianę środków chłonnych) w wygodny i bezpieczny sposób. Wyposażone w ten sposób toalety, nazwane w Polsce Komfortkami (w krajach anglojęzycznych: changing places), powinny stać się normą i znaleźć się jako obowiązujący zapis w aktach prawnych. Problem braku Komfortek dotyczy co najmniej 150 tysięcy dorosłych, niesamodzielnych z powodu choroby, niepełnosprawności i wieku osób w Polsce, które kilka razy dziennie wymagają zmiany środków chłonnych, cewnikowania albo innych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, wykonywanych w pozycji leżącej;
  • wręczenie nominacji ambasadorskich – mieszkankom i mieszkańcom Śląska, którym idea Komfortek jest szczególnie bliska i które aktywnie włączyły się w ich promocję;
  • spotkania towarzysko-edukacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i placówek edukacyjnych;
  • gra interaktywna „Codzienność z niepełnosprawnościami” – gra ma charakter edukacyjny i może pomóc w zrozumieniu wyzwań, jakie stawiają niepełnosprawności, a także w rozwoju empatii i zrozumienia dla innych osób;
  • StandUp osób pokazujących, że z niepełnosprawnością można żyć pełnią na miarę swoich możliwości. Dzięki swojej niezwykłej historii oraz pasji do stand-up comedy osoby te zyskały uznanie publiczności. Ich niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą, a wręcz przeciwnie – jest motywacją do działania i inspiracją dla innych.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik