Biuletyn Informacji Publicznej RPO

I Międzynarodowy Festiwal Bajek „Bajkowa droga do wolności” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem I Międzynarodowy Festiwal Bajek „Bajkowa droga do wolności”, który odbędzie się 20 czerwca 2023 roku w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach.

Celem festiwalu jest propagowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego poprzez popularyzację teatru, jak również ukazanie w innej formie problemów współczesnego świata takich jak wykluczenie społeczne, nierówność, uzależnienia, bezdomność czy samotność. Organizatorzy chcą zachęcać do twórczej resocjalizacji poprzez różne działania profilaktyczne.

Bajka, jako gatunek literacki, który zawiera pewien morał czy przesłanie, pełni także funkcję edukacyjną. Bajka wzmacnia poczucie empatii, ucząc odróżniania dobra od zła, pozwala zyskać właściwy obraz samego siebie, poznać różnice między ludźmi, a tym samym przystosować się do życia w społeczeństwie. 

Festiwal, którego hasło brzmi „Bajkowa droga do wolności”, ma charakter otwartego konkursu profilaktyczno- edukacyjnego. Konkurs jest skierowany do grup teatralnych, grup działających przy świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, ośrodków kuratorskich, ognisk wychowawczych oraz szkół z województwa Wielkopolskiego.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik