Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XVIII Edycja Konkursu Verba Veritatis pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XVIII Edycję Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki, jako pracownicy czy jako przedsiębiorcy, do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Adresatami konkursu są absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2021, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

Zakres tematyczny Konkursu:

  • zagadnienia etyczne w ekonomii, nauce o zarządzaniu i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny,
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
  • różnorodność, równość i inkluzja (w kategorii przyznawana jest Nagroda Różnorodności).

W dotychczasowej historii Konkursu zgłoszonych zostało 460 prac dyplomowych i podyplomowych z kilkudziesięciu uczelni wyższych z całej Polski, a nagrodzonych zostało łącznie już ponad 120 autorów.

Rozpoczęcie XVIII edycji konkursu planowane jest w maju br., zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do końca lipca, zaś ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu br. Zgłoszone prace podlegają ocenie Kapituły, której przewodzi prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik