Biuletyn Informacji Publicznej RPO

12 Kongres Prawa Medycznego pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem 12 Kongres Prawa Medycznego, który odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Kongresu jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat aktualnych problemów i wyzwań dotyczących prawa medycznego, komunikacji, etyki oraz problematyki praw pacjenta. To przestrzeń interdyscyplinarnej debaty na temat prawnych aspektów wykonywania szeroko pojętych świadczeń zdrowotnych.

Planowane tematy wystąpień:

 • Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia 
 • Przesłanki dopuszczalnej aborcji a prawo karne
 • Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądu opiekuńczego (udzielanie świadczeń medycznych bez zgody pacjenta, interwencje sądu opiekuńczego, praktyka sądowa dot. spraw o umieszczenie w ZOL)
 • Środki przymusu bezpośredniego w medycynie
 • Prawne i etyczne aspekty „pełnomocnictwa medycznego”
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta małoletniego – problemy napotykane w praktyce
 • Postępowanie dowodowe w cywilnych procesach medycznych
 • Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi – doświadczenie po dwóch latach funkcjonowania
 • Odpowiedzialność lekarza konsultującego, a lekarza prowadzącego leczenie pacjenta za proces diagnostyczno-leczniczy
 • Rozwiązanie umowy o pracę z lekarzem - wymagania i pułapki prawne
 • Odpowiedzialność lekarza za zabiegowe użycie wyrobu medycznego wadliwego lub poza przewidzianym zastosowaniem
 • Zdarzenia medyczne w chirurgii robotycznej
 • Odpowiedzialność prawna lekarza i fizjoterapeuty za zaniechanie zlecenia wyrobu medycznego
 • Klauzula sumienia a prawo i życie
 • Aspekty prawne i bioetyczne związane z bankowaniem tkanek ludzkich
 • Deklaracje bioetyczne UNESCO jako źródło prawa biomedycznego
 • Nowa ustawa o badaniach klinicznych - praktyczne konsekwencje dla podmiotów leczniczych
 • Świadczenie kompensacyjne za zdarzenie medyczne – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń
 • Zakład ubezpieczeń, ubezpieczony, poszkodowany – trójkąt Bermudzki
 • Wizytacja medyczna jako sposób ograniczenia ryzyka medycznego
 • System zbierania danych o zdrowiu a granice wolności jednostki
 • Standaryzowanie prawa medycznego za pomocą rozporządzeń – konieczność czy ślepa uliczka?
 • Misja mediów w kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów
 • Pierwsze skutki wejścia w życie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
 • Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – oczekiwania i krytyka ze strony młodych lekarzy
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik