Biuletyn Informacji Publicznej RPO

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 29 listopada 2023 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Tegoroczny Kongres poświęcony jest kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty jest 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku ponad 30 organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy będą rozmawiać o zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad oraz o tym, co wspólnie udało się osiągnąć. 

Trzy sesje równoległe zostaną poświęcone aktualnym dylematom reprezentacji i specyficznym potrzebom oraz sytuacji poszczególnych grup osób z niepełnosprawnościami. Planowane tematy dyskusji to m.in.:

  • wzmocnienie głosu m.in. samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami będących poza systemem, w tym między innymi tych, które znajdują się w pieczy zastępczej, w procesie migracji czy w kryzysie bezdomności,
  • podkreślenie prymatu woli osoby z niepełnosprawnością, czasem podważanego, ale też dyskusja na temat dylematów w tym obszarze – zarówno na bazie codzienności, jak i w systemie.

Kongres poprzedzony jest konwentami o charakterze regionalnym i tematycznym.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik