Biuletyn Informacji Publicznej RPO

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd Terytorialny Wobec Współczesnych Wyzwań – W poszukiwaniu nowego modelu wyborów samorządowych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Samorząd Terytorialny Wobec Współczesnych Wyzwań – W poszukiwaniu nowego modelu wyborów samorządowych”, która odbędzie się 14 grudnia 2023 roku online. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo, działające przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Konferencja skupi się wokół problematyki modelu organizacji prawnej wyborów samorządowych w gminach, powiatach i województwach jako jednej z podstawowych form demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego. Organizatorzy chcą podkreślić znaczenie rzetelnej, demokratycznej i transparentnej procedury wyborczej na szczeblu lokalnym, a także zwrócić uwagę na istotne kwestie dotyczące praw obywatelskich w kontekście samorządowych procesów wyborczych.

Planowane panele dyskusyjne:

  • System wyborczy w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego;
  • Organizacja wyborów samorządowych;
  • Informatyzacja wyborów samorządowych;
  • Wybory samorządowe w ujęciu prawno-porównawczym;
  • Proceduralne aspekty wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;
  • Aktywność obywatelska a wybory samorządowe.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik