Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Prawa Pacjenta „Wokół filozoficznych, medycznych i prawnych aspektów kresu ludzkiego życia” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem V Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Prawa Pacjenta „Wokół filozoficznych, medycznych i prawnych aspektów kresu ludzkiego życia”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli środowiska prawa, przedstawicieli zawodów medycznych, jak również studentów kierunków medycznych i pokrewnych.

Podczas konferencji przewidziane są trzy panele eksperckie oraz jeden panel studencko-doktorancki:

  • Sesja I: Prawa pacjenta w stanie terminalnym - w perspektywie medycznej i filozoficzno-prawnej (współczesne problemy związane z zaniechaniem terapii daremnej, prawo pacjenta do leczenia bólu w praktyce medycznej, prawo pacjenta z przewlekłą chorobą u schyłku życia do świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, wspomagane samobójstwo a prawo do godnej śmierci, terapia daremna);
  • Sesja II: Prawa pacjenta w stanie terminalnym - w perspektywie prawa medycznego (odstąpienie od reanimacji i stosowania środków niewspółmiernych a zakaz eutanazji i pomocnictwa w samobójstwie w perspektywie prawa karnego, prawo pacjenta do wyrażenia zgody na leczenie w perspektywie oświadczeń pro futuro, pełnomocnictwo medyczne dotyczące opieki nad pacjentami zniedołężniałymi oraz w stanach granicznych, prawo do opieki duszpasterskiej, ochrona prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności);
  • Sesja III: Realizacja praw pacjenta po śmierci stron stosunku prawnomedycznego (prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności w najnowszym orzecznictwie ETPCz, aktualne problemy związane z ukształtowaniem tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, konsekwencje prawne śmierci lekarza jako wspólnika spółki osobowej oraz członka zarządu spółki kapitałowej, konsekwencje prawne zaprzestania prowadzenia działalności leczniczej w perspektywie ochrony danych medycznych, prawo dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta);
  • Sesja IV: studencko-doktorancka: Kres życia ludzkiego - perspektywa filozoficzno-prawna (referaty studentów i doktorantów).
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik