Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Poznań Model United Nations (POZMUN 2024)” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Poznań Model United Nations (POZMUN 2024)”, która odbędzie się w dniach 5-7 stycznia 2024 roku w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia są uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.

Konferencja POZMUN 2024 to symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, gromadząca społecznie zaangażowanych młodych ludzi. Ósma edycja skupi prawie 350 uczestników z całego świata. Debata prowadzona w języku angielskim poruszać będzie temat współczesnych problemów otaczającego świata. 

Poprzez reprezentowanie wybranych przez siebie krajów, uczestnicy poznają kulturę innych narodów, jednocześnie zdobywając ogromną wiedzę na temat relacji międzynarodowych. Podczas pisania rezolucji wykorzystują swoje umiejętności miękkie w celu dojścia do konsensusu i stworzenia dokumentu, w którym zawarte są rozwiązania mające na celu uczynienie świata lepszym miejscem do życia.

Główne cele inicjatywy:

  • rozwój kompetencji językowych, umiejętności pracy zespołowej, debatowania i komunikacji, 
  • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
  • szerzenie świadomości o współczesnych problemach otaczającego świata.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik