Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Pomyślne starzenie – co możemy zrobić dla polskich Seniorów?” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Pomyślne starzenie – co możemy zrobić dla polskich Seniorów?”, która odbędzie się 26 października 2023 roku w Łodzi. Spotkanie będzie połączone z premierą raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja SeniorApp.

W programie konferencji m.in. debata „Opieka zdrowotna, towarzystwo, świadomość zagrożeń cyfrowych – potrzeby Seniorów i oferowane wsparcie” oraz warsztaty.

Główne cele przedsięwzięcia:

  • budowanie świadomości wśród młodszych pokoleń na temat rzeczywistej sytuacji osób starszych,
  • wskazanie priorytetów w potrzebach seniorów,
  • budowanie zaangażowania i uważności wśród całego społeczeństwa,
  • identyfikacja czynników pogłębiających problemy osób starszych,
  • wyznaczenie działań sprzyjających minimalizacji poczucia wykluczenia i poprawy jakości życia obecnych i przyszłych seniorów.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik