Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Academic Polish Model United Nations (POLMUN 2023)” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Academic Polish Model United Nations (POLMUN 2023)”, która odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2023 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencje MUN to modelowe obrady ONZ. Są to wydarzenia, na których studenci i uczniowie szkół średnich wcielają się w delegatów państw członkowskich ONZ i walczą o ich interesy w specjalnych komitetach. Debaty prowadzone są w języku angielskim.

POLMUN to najstarsza w Polsce konferencja Model United Nations. Jej pierwsza edycja odbyła się w 1992 roku. Motto tegorocznej edycji brzmi “Unity in diversity - seeking harmony in a multipolar world”.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik