Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XVII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XVII edycję konferencji „Pełno(s)prawny Student”, która odbędzie się 12 grudnia 2023 roku w Krakowie. Wydarzenie organizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Organizowana cyklicznie konferencja poświęcona jest procesowi kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie jak najlepszych warunków edukacji jest szansą na pokonanie barier fizycznych i psychologicznych oraz na istotną poprawę warunków życia młodych ludzi z niepełnosprawnościami w Polsce.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli uczelni wyższych, stowarzyszeń i fundacji, studentów i wszystkich zainteresowanych kwestią dostępności szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnościami. Tematyka konferencji jest corocznie odpowiedzią na aktualne problemy i potrzeby środowiska.

Planowane tematy dyskusji:

  • zwiększanie dostępności uczelni wyższych w kolejnych latach w nowej perspektywie finansowania, 
  • wsparcie studentów na uczelniach wyższych poprzez innowacje społeczne,
  • ograniczona dostępność wybranych kierunków studiów dla studentów z niepełnosprawnościami,
  • zakres wsparcia studentów transpłciowych na uczelniach wyższych.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik