Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VII ogólnopolska konferencja naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem VII ogólnopolską konferencję naukową „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się 1 grudnia 2023 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Wydarzenie organizują: Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Konferencja adresowana jest do naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy, mediów, studentów, uczniów i przedstawicieli społeczności lokalnej. Jej głównym tematem jest zjawisko tzw. hejtu, a celem stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

Planowane panele dyskusyjne:

  • Władza a mowa nienawiści: dobre praktyki w budowaniu inkluzywnego społeczeństwa
  • Dyskryminacja, mowa nienawiści, przemoc: kwestia prawna, fenomen społeczny czy kwestia języka?
  • Dyskryminacja, mowa nienawiści, przemoc (wobec kobiet): kwestia prawna, problem społeczny czy fenomen medialny?
  • Społeczeństwo przeciw dyskryminacji i nienawiści
  • Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach
  • Dyskryminacja i nienawiść – ujęcie inter- i multidyscyplinarne
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik