Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw Osób LGBT+” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem „Ogólnopolską Konferencję Naukową Praw Osób LGBT+”, która odbędzie się 19 maja 2023 roku online. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja ma skupiać się na problemach, jakie napotykają osoby z mniejszości seksualnych, szczególnie pod względem uregulowań prawnych. Organizatorzy planują poruszyć nie tylko aspekty związane z prawami mniejszości seksualnych w Polsce, ale też w innych krajach europejskich czy pozaeuropejskich. 

Planowane tematy wystąpień:

 • Panel ekspercki:
  • Prawa mniejszości seksualnych w ujęciu prawa karnego - konieczność poszerzenia ochrony prawnokarnej osób LGBT+;
  • Prawo podatkowe a orientacja seksualna;
  • Mniejszości seksualne w państwach nordyckich - przykład Szwecji;
  • Dezinformacje, złośliwe informacje i narracje spiskowe na temat osób LGBT+ w Polsce i ich efekt niszczący.
 • Panele studenckie: 
  • Sytuacja społeczno-prawna mniejszości seksualnych w Arabii Saudyjskiej;
  • Sytuacja prawna mniejszości seksualnych w Ugandzie;
  • Przestępstwo zgwałcenia homofobicznego ("corrective rape”) w Republice Południowej Afryki w świetle transformacji ustrojowej;
  • Krok ku równości - o sytuacji osób transpłciowych w Argentynie;
  • Porównanie sytuacji mniejszości LGBT+ w Polsce, w Danii i na Malcie;
  • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej - problematyka prawna;
  • Możliwość stosowania imienia prawdziwego w miejsce „imienia martwego” w środowisku szkolnym - wybrane aspekty prawno-oświatowe;
  • Ochrona praw osób Queer w relacji do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych;
  • Przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT;
  • Rodzicielstwo osób LGBT+ w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw;
  • Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe w świetle obowiązującego prawa;
  • Związki małżeńskie jednopłciowe zawierane za granicami Polski a ich konsekwencje prawne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Orientacja seksualna a służba w wojsku - zestawienie rozwiązań poszczególnych krajów;
  • Wpływ hominternu na Europę Zachodnią;
  • Koncepcje tożsamości płciowej i ich znaczenie dla prawa i etyki.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik