Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Mediacje jako instrument ochrony prawnej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję naukowo-praktyczną „Mediacje jako instrument ochrony prawnej”, która odbędzie się 1 grudnia 2023 roku we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Konferencja skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauki prawa z ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski, jak i praktyków zajmujących się mediacjami. 

Uczestnicy debaty będą dyskutować m.in. na temat:

  • funkcjonowania mediacji w Polsce,
  • współpracy przedstawicieli nauki i praktyki zajmujących się polubownymi sposobami rozwiązywania sporów,
  • poszukiwania nowych rozwiązań w niestabilnym otoczeniu wewnętrznym i międzynarodowym,
  • praktycznego wykorzystania mediacji w sprawach, gdzie zawodzi państwo i rynek, czyli w sprawach pracowniczych, ubezpieczeniowych, medycznych oraz sprawach frankowych.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik