Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Health and Fundamental Rights” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem 9. Międzynarodową Konferencję Naukową European Association of Health Law „Health and Fundamental Rights”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2024 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Prawa Medycznego (European Association of Health Law) i Uniwersytet Warszawski.

Konferencja poświęcona będzie relacji między ochroną zdrowia a poszanowaniem praw podstawowych. W dyskusji poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

  • ochrona zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych (epidemia, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne);
  • organizacja systemu opieki zdrowotnej;
  • prawa pacjentów (problemy osób z niepełnosprawnościami, status nasciturusa, medycyna perinatalna, problematyka prawnego znaczenia jakości życia);
  • znaczenie nowoczesnych technologii (sztuczna inteligencja, badania genetyczne, terapie eksperymentalne).
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik