Biuletyn Informacji Publicznej RPO

II Konferencja Naukowa „Dostępna Ginekologia – jak rodzi się dostępność?” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem II Konferencję Naukową „Dostępna Ginekologia – jak rodzi się dostępność?”, która odbędzie się 21 września 2023 roku w Warszawie i online. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kulawa Warszawa.

Artykuł 6 Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami mówi o tym, że kobiety z niepełnosprawnościami narażone są na wieloaspektową dyskryminację, natomiast artykuł 25 Konwencji zapewnia równy dostęp do opieki zdrowotnej. Do Fundacji Kulawa Warszawa anonimowo zgłaszają się osoby mówiące o łamaniu tych praw i trudnej sytuacji w gabinetach lekarskich, w tym ginekologicznych pod względem dostępności.

Główne cele wydarzenia:

  • Promowanie dostępnych usług ginekologiczno- położniczych oraz inkluzyjnej praktyki pracy z osobami z niepełnosprawnościami w przestrzeni środowiska medycznego.
  • Interdyscyplinarna dyskusja praktyków i teoretyków w kontekście dostępności usług ginekologiczno- położniczych dla osób z niepełnosprawnościami.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik