Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania społeczna „STOP Przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem kampanię społeczną „STOP Przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są samorzeczniczki i samorzecznicy zrzeszeni w Klubie Świadomej Młodzieży (KŚM) Fundacji AutismTeam, Zespół Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz koalicja organizacji partnerskich.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. W tegorocznej kampanii organizatorzy będą skupiać się na szeroko rozumianej przemocy, której doświadczają osoby w spektrum autyzmu i współodczuwają ich bliscy.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w ramach kampanii zaprezentowane zostaną osobiste doświadczenia osób w spektrum i ich rodzin, a także postulaty młodych samorzeczniczek i samorzeczników z Klubów Świadomej Młodzieży.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik