Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gala Finałowa XXVI edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Galę Finałową XXVI edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play, która odbędzie się 24 listopada 2023 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Głównym celem programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością, a także władzą lokalną i państwową. Organizatorom zależy także na poprawie wizerunku polskich przedsiębiorstw poprzez pokazanie na forum branżowym, społecznym oraz w środkach masowego przekazu firm rzetelnie prowadzących działalność gospodarczą i zachęcając w ten sposób wszystkie firmy w Polsce do działań etycznych i wprowadzania modelu zarządzania przedsiębiorstwem, u podstaw którego leżą zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości bazuje na dwuetapowej weryfikacji. W I etapie weryfikowane są ankiety programowe, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań m.in. o relacje z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Suma przyznanych w obu etapach ocen decyduje o rekomendowaniu przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play.

Ostateczne decyzje o przyznaniu tytułu i certyfikatu oraz nagród głównych podejmuje Kapituła Programu, która składa się z osób na co dzień zajmujących się problematyką etyki w działalności gospodarczej oraz z przedsiębiorców - wieloletnich laureatów programu - stosujących zasady etyczne w działalności swoich firm. Podejmując decyzje, Kapituła bierze pod uwagę wyniki weryfikacji firmy w dwóch etapach oraz ich krótkie prezentacje przedstawiane przez członków Komisji Ogólnopolskiej. Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i certyfikatów.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik