Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„12. Forum Inicjowania Rozwoju. Różnorodność” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem „12. Forum Inicjowania Rozwoju. Różnorodność”, które odbędzie się 14 listopada 2023 roku w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP FOUNDATION”. 

Forum to coroczne spotkania biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych stanowiące przestrzeń wiedzy, inspiracji oraz wymiany doświadczeń. W 2023 roku hasłem przewodnim konferencji jest „RÓŻNORODNOŚĆ”.

Planowane tematy dyskusji:

  • prawa człowieka,
  • zarządzanie różnorodnością od podstaw,
  • równość i inkluzywność,
  • Karta Praw Dziecka w Biznesie,
  • skuteczna i włączająca komunikacja, prosty język,
  • projektowanie usług bez barier,
  • rodzicielstwo,
  • współpraca międzysektorowa.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik