Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Żywa Biblioteka w Katowicach – Bogucicach pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydarzenie Żywa Biblioteka w Katowicach – Bogucicach, które odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2022 r. Organizatorem jest Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie idei praw człowieka wśród lokalnej społeczności.

W Żywej Bibliotece Książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które stykają się w społeczeństwie z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik, wypożyczając taką Żywą Książkę, wchodzi z nią̨ w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat danej grupy z rzeczywistością, mogą przekonać się osobiście, jak jest naprawdę i w konsekwencji dowiedzieć się czegoś nowego, zmienić swoje postrzeganie i nastawienie.

W tegorocznej Żywej Bibliotece w Katowicach - Bogucicach gośćmi będą m.in.: były więzień, osoba niebinarna, gej, osoba poruszająca się na wózku, osoba głuchoniewidoma, dorosłe dziecko alkoholików, muzułmanka, luteranka, Nigeryjczyk.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik