Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie „Rozdroża, czyli z kulturą o klimacie” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydarzenie „Rozdroża, czyli z kulturą o klimacie”, które odbędzie się 14 grudnia 2022 roku w Koninie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie M-LAB w ramach projektu Młodzi Ambasadorzy Klimatu.

Projekt Młodzi Ambasadorzy Klimatu zrzesza grupę 21 młodych ambasadorów - uczniów z różnych konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy działają od stycznia 2022 roku prowadząc kampanię na rzecz klimatu. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości mieszkańców Konina w zakresie klimatu i budzenie w nich troski o naszą wspólną planetę, jak również zwiększenie udziału i zaangażowania młodzieży w życie miasta oraz ich wpływu na lokalną politykę klimatyczną.

Program wydarzenia „Rozdroża, czyli z kulturą o klimacie” przewiduje m.in.:

  • Wernisaż wystawy Rozdroża - obrazów wykonanych przez Młodych Ambasadorów Klimatu na bazie rysunków uczniów i nauczycieli konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powstałych podczas zorganizowanych przez nich Klimatycznych Sejmików Samorządów Uczniowskich;
  • Wizualno-muzyczny performance przygotowany przez Młodych Ambasadorów Klimatu - pokaz slajdów zdjęciowych lub filmowych w temacie przyrody i klimatu przy akompaniamencie muzyki na żywo;
  • Wykład Macieja Kaweckiego o zmienianiu świata i poruszający temat jak zapobiec katastrofie klimatycznej;
  • Prezentację projektu Mój Eden zainicjowanego przez BRPO, którego pierwsze wydarzenie zostało zrealizowane w październiku tego roku w Czeremsze, w którym Młodzi Ambasadorzy Klimatu brali aktywny udział;
  • Debatę z młodzieżą na temat ich wpływu na zmienianie świata w skali lokalnej i globalnej oraz ich udziału w projekcie Mój Eden.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik