Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III edycja wydarzenia „Świadomość Młodych Dni Antydyskryminacji” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem III edycję wydarzenia „Świadomość Młodych Dni Antydyskryminacji”, która odbędzie się w dniach 25-29 kwietnia 2022 r. w Szczecinie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin.

Projekt ma na celu szerzenie świadomości na temat problemów i sytuacji osób z niepełnosprawnościami, co ma przyczynić się do rzadszego występowania zjawisk wykluczenia, stygmatyzacji i dyskryminacji w tym obszarze. W ramach wydarzenia odbędą się m.in. prelekcje, Żywa Biblioteka, Prawnicza Akademia Filmowa, sala symulacji oraz debata oksfordzka.

Głównymi adresatami przedsięwzięcia są studenci prawa, ale wydarzenia będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem osób z niepełnosprawnościami i równego traktowania.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik