Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem seminarium „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”, które odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki projektu Home Care finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+. Jednym z istotnych efektów przedsięwzięcia jest przygotowana w międzynarodowym gronie specjalistów platforma edukacyjna dla opiekunów nieformalnych. Platforma zawiera m.in. praktyczne porady przydatne opiekunom w rozwijaniu swych kompetencji opiekuńczych.

Spotkanie będzie także okazją do dyskusji o sytuacji opiekunów nieformalnych w systemie polityki społecznej oraz o wyzwaniach i możliwościach ich sprostania w sytuacji rosnących potrzeb opiekuńczych. Uczestnicy będą też zastanawiać się nad możliwymi rekomendacjami zmian w systemie polityki społecznej, prawa pracy i systemu instytucjonalnego wsparcia opiekunów nieformalnych. 

Planowane tematy wystąpień:

  • Miejsce i rola opiekunów nieformalnych osób starszych w systemie polityki społecznej i senioralnej.
  • Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście zmian demograficznych i starzejącym się społeczeństwie.
  • Model wsparcia osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania.
  • Problemy i potrzeby opiekunów nieformalnych osób starszych - wyzwania dla polityki społecznej.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik