Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Right2B Forum „Prawo dla odpowiedzialności” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem cykl debat Right2B Forum „Prawo dla odpowiedzialności”, które odbywają się od 18 stycznia do 27 maja 2022 roku w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Główne cele projektu:

 • analiza ważnych społecznie tematów,
 • zwiększenie świadomości społecznej i zwrócenie uwagi na relewantne problemy,
 • tworzenie wizerunku środowiska prawniczego, jako społecznie odpowiedzialnego,
 • pokazanie wpływu prawa na różne dziedziny życia, jak środowiska pracy, edukacji, czy biznes.

Planowane tematy debat:

 • praworządność,
 • prawo pracy i biznes,
 • prawo antydyskryminacyjne,
 • prawa osób z niepełnosprawnościami,
 • klimat.
   
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik