Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Program „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem program „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, który jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Okręgowy w Zamościu przy współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

Główne cele inicjatywy:

  • promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez przemocy,
  • podniesienie kultury prawnej w szkołach,
  • zmniejszenie przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży dzięki zdobyciu przez uczniów wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej i mediacji oraz umiejętności rozwiązywania sporów bez przemocy, a także podstawowej wiedzy i kultury prawnej w społeczeństwie,
  • realizacja prawa ucznia do nauki w przyjaznej i bezpiecznej szkole,
  • nabycie przez uczniów umiejętności prowadzenia mediacji rówieśniczych,
  • zapoznanie nauczycieli z ideą sprawiedliwości naprawczej i możliwością stosowania mediacji w konfliktach uczniów,
  • w perspektywie zmniejszenie przestępczości nieletnich poprzez rozwiązywanie sporów we wcześniejszym stadium konfliktu drogą bez przemocy, 
  • podniesienie kultury prawnej społeczeństwa.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik