Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V Olimpiada z Praw Człowieka i Obywatela pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem V Olimpiadę z Praw Człowieka i Obywatela, która odbędzie się 20 grudnia 2022 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs dedykowany jest studentom I roku Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentom I roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, którzy realizują program Prawa, w tym przedmiot Prawa Człowieka i Obywatela.

Olimpiada przebiega w dwóch etapach: 

  1. Etap pisemny polega na przesłaniu pracy pisemnej na jeden z tematów:
    • Prawne i humanitarne aspekty przyjmowania uchodźców
    • Współczesne zagrożenia dla wolności sumienia i religii w Polsce i na świecie
    • Jaka jest sytuacja osób transpłciowych w Polsce? Prawo i rzeczywistość
  2. Etap ustny z udziałem 10-15 uczestników, których prace pisemne zostały najwyżej ocenione przez Komitet Organizacyjny. 
     
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik