Biuletyn Informacji Publicznej RPO

I Międzynarodowe Forum Adwokatury w Krakowie pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem I Międzynarodowe Forum Adwokatury w Krakowie, które odbędzie się w dniach 20-23 października 2022 roku. Organizatorami wydarzenia są: Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Krakowska Izba Adwokacka.

W Forum uczestniczyć będą adwokaci z całej Polski oraz zaproszeni Goście z zagranicy reprezentujący Izby adwokackie między innymi z Barcelony, Frankfurtu, Mediolanu, Londynu, Lyonu, Norymbergi, Brukseli oraz przedstawiciele Federacji Adwokatur Europejskich FBE i UlA. Wśród Gości będą również przedstawiciele władz samorządowych, środowiska sędziowskiego, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz Goście z Ukrainy reprezentujący władze tego Kraju.

W ramach I Forum zaplanowana została m.in. konferencja „Niezależna Adwokatura filarem praworządności” - „Panel discussion on the independence and autoregulation of the bar association as a prerequisite of the rule of law”.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik