Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydanie książki edukacyjnej o osobach z niepełnosprawnościami „Agata szaleje na kółkach” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydanie książki edukacyjnej o osobach z niepełnosprawnościami „Agata szaleje na kółkach”. Projekt realizowany przez Fundację Diversum skierowany jest do polskich i ukraińskich dzieci w wieku 5-10 lat.

Główne cele przedsięwzięcia:

  • poszerzenie świadomości w zakresie różnorodności społecznej,
  • zbudowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami,
  • pokazanie, że osoba z niepełnosprawnością może żyć w pełni, być aktywna, mieć pasję, rodzinę, przyjaciół i realizować marzenia pomimo trudności,
  • poprzez realnych i ciekawych bohaterów książki, dziecko zdobywa wiedzę i dowody na to, że „inny” nie oznacza gorszy,
  • włączenie w edukację najmłodszych uchodźców z Ukrainy, niestety w wyniku wojny dzieci z Ukrainy będą miały jeszcze większą styczność z niepełnosprawnością wśród swoich bliskich czy rówieśników,
  • kształtowanie inteligencji emocjonalnej dziecka i rozwijanie jego wyobraźni.

Fundacja zamierza wykorzystywać książkę m.in. podczas zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci przedszkolnych i szkolnych. Będą to warsztaty edukacyjne w zakresie:

  • różnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności ruchowej,
  • przyjaznej komunikacji względem osób ze szczególnymi potrzebami,
  • sposobów pomagania,
  • wzmacniania wartości takich jak empatia, szacunek i akceptacja.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik