Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XVII edycja ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XVII edycję ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. W dotychczasowej historii Konkursu zostało zgłoszonych blisko 400 prac (doktorskich, habilitacyjnych, magisterskich, licencjackich, MBA i podyplomowych) z około 60 uczelni wyższych z całej Polski, a nagrodzonych zostało łącznie ponad 100 autorów.

XVII edycja konkursu została ogłoszona 16 maja 2022 r., zgłoszenia przyjmowane będą do końca lipca, zaś ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2022 r. Prace podlegają ocenie Kapituły, której przewodzi prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik