Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 15 listopada 2022 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Główne tematy tegorocznego Kongresu:

  • 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce,
  • Konwencja w sytuacjach kryzysowych,
  • przyszłość Konwencji w Polsce,
  • edukacja włączająca szansą dla wszystkich.

W tym roku mija 10 lat od ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To dobry czas na refleksję, podsumowania, ale także zastanowienie się nad przyszłością wdrażania Konwencji. Ostatni okres – zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie – pokazał, że szczególnie istotne są jej postanowienia dotyczące obowiązków państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych.

Od lat toczy się również ożywiona dyskusja na temat konkretnych instrumentów, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji. Z kolei w obszarze edukacji dzieci z niepełnosprawnościami przyjęte już koncepcje, zgodne z Konwencją, zaczęły być podważane w debacie publicznej.

Dlatego tematyka VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami obejmuje zarówno refleksję nad bieżącym stanem jej wdrażania, jak i działania na przyszłość.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik